Hoeve Nieuw Lopsum

Het gebied waarin onze boerderij ligt, komt voort uit het vroegere Lopsum of Loksum. Loksum of Lopsum wordt in het jaar 1150 al in archieven genoemd. Oud Archief Hardewijk inv. 1121 bevat een rentebrief d.d. 7.7.1624 van 4 mudde rogge gaande uit Lepsengoed te Tellicht. In het Oud Archief Hardewijk is te vinden dat het in 1645 werd gevrijd ( onafhankelijk) van het klooster de Abdinckhof.Blijkens onderstaande advertentie( copy) werd Lopsum in 1849 geveild.

In het procesverbaal (nog aanwezig in het archief van de Gemeente Harderwijk) van die veiling staat dat het eigendom geweest was van Roelof Hendrik Baron van Ijselmuiden, gewoond hebbende te Twello. Na zijn overlijden verkochten zijn erfgenamen de hoeve. Het werd in 23 percelen geveild.

Perceel 16 en 17 werd daar door Jacob Kok gekocht. Hij liet daarop blijkens de muurankers in 1853 een boerderij zetten. Dit werd Nieuw Lopsum.

( bron: 12 eeuwen Telgt, Henk van Hartskamp)